Opening catechisatie seizoen.

Kerkenraad
maandag 12 september 2022  19:00 - 20:45

Opening catechisatie seizoen.

Beste jongeren en ouders.
Jullie zijn bjj deze allemaal van harte uitgenodigd in de Rehobothkerk

Deze avond zal er een spreker komen. Hij komt vertellen hoe hij de Heere Jezus heeft leren kennen waarna zijn leven totaal veranderde.
Dit is wat wij iedereen gunnen; de Heere Jezus te leren kennen.

We hopen op een mooie gezegende avond.

Hartelijke groet en tot 12 september!!!