Najaarsvergadering van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

Evangelisatie
woensdag 21 september 2022  19:45 - 21:45

Nieuw-Lekkerland, september 2022

U wordt hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de najaarsvergadering van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

Deze wordt gehouden op D.V. woensdag 21 september a.s. in de Rehobothkerk aan de Planetenlaan. Ds. M. Klaassen van de Stichting Bijbels Beraad M/V spreekt over het uitermate actuele thema: ‘Wereld in transitie’ , LHBT… en de zoektocht naar identiteit, bij het licht van Gods Woord.’ De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Bent u (nog) geen lid, dan bent u evenzeer van harte welkom

We hopen dat ook u aanwezig kunt zijn.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Rondvraag
  3. Lezing van Ds. M. Klaassen
  4. Zingen (collecte)
  5. Pauze (gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen)
  6. Bespreking en beantwoording van vragen over de lezing
  7. Sluiting