Voorjaarsvergadering van de Gereformeerde Bond

Evangelisatie
donderdag 28 april 2022  20:00 - 22:00

Nieuw-Lekkerland, april 2022

U wordt hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

Deze wordt gehouden op D.V. donderdag 28 april in verenigingsgebouw “Onder de Wiek’ aan de Torenmolen 1 te Nieuw-Lekkerland. De avond begint om 20.00 uur.

Dr. F.G. Immink hoopt een lezing te houden over het thema:

“De waarde van de gereformeerde traditie”

Hij schreef hierover het boek ‘Overtuigd gereformeerd. Met sympathie voor de traditie.’

Dit verscheen in de zgn. Artios-reeks, een serie boeken waarmee vanuit de Gereformeerde Bond theologische toerusting wordt geboden aan de kerk van vandaag.

We hopen dat ook u aanwezig kunt zijn.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Rondvraag
  3. Lezing van Dr. F.G. Immink
  4. Zingen (collecte)
  5. Pauze (gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen)
  6. Bespreking en beantwoording van vragen over de lezing
  7. Sluiting

Namens het bestuur,

Maarten van Werkhoven, voorzitter

Arco Kleijn, secretaris.

GB-avond uitnodiging 2022-04-28 email