Sorteeravond CRR

Zendingcommissie
dinsdag 30 november 2021  19:00 - 21:00

We gaan weer kleding sorteren in de loods op Veenweideweg 18c

In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen. Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en organisaties in Griekenland zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden.

Opgeven bij:
Willemieke Verheul
06-57951777