Wat vraagt God van mij? Wat vragen we van moslims?

Evangelisatie
donderdag 31 maart 2022  19:45 - 22:00

In deze les maken we kennis met elkaar en ontdekken we ook voor onszelf waar we staan. Bij welke benadering van moslims voelen we ons het meest thuis? Waar krijgen we gaven voor? Welke uitgangspunten voor het benaderen van moslims zijn belangrijk? Er zijn in Nederland enkele duizenden moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus als hun Redder en Heer. Ze zijn gedoopt in een gemeente ergens in ons land. Iemand die zelf van moslim christen werd, vertelt hoe Hij Jezus leerde kennen: wat het ‘kostte’ en wat het ‘opleverde’.