Dienen

Eén van de kerntaken van de gemeente is om naar elkaar om te zien. Speciaal hiervoor zijn er ambtsdragers als diaken aangesteld. De oorspronkelijke taak van de diakenen is het dienen van de armen. In onze moderne tijd met de sociale voorzieningen heeft het diaconaat een veel breder karakter gekregen. Natuurlijk zijn er financiële zorgen, maar steeds vaker worden we met de maatschappelijke nood geconfronteerd.
Denk aan de zieken, bejaarden, gezinsproblemen, eenzamen, gehandicapten, hulpbehoevenden en chronisch zieken. Barmhartigheid bewijzen, zowel binnen als buiten de eigen gemeente is dan ook meer dan geld geven en zo kunnen de diakenen iets tonen van de liefde van Christus.