Thuiszorg NPV

In onze Hervormde Gemeente is jaren gewerkt met de Thuiszorg. In 2014 is deze thuiszorg overgegaan naar de N.P.V. (Nederlandse Patiënten Vereniging) De werking blijft hetzelfde, zodat mensen die, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dit kunnen aanvragen bij de coördinatrice. Die hulp kan onder andere zijn: huishoudelijke hulp, voorlezen, rijden naar het ziekenhuis, waken bij een ernstige zieke enz., maar is in alle gevallen bedoeld als aanvulling op de professionele hulp. De N.P.V. werkt met een groot aantal vrijwilligers. U kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden bij de coördinatrices of via de website van de N.P.V.

Mevr. C. Blok
☏ 0184 – 68 46 38

Mevr. M. Kok
☏ 0184 – 68 23 16