Zending

Zending wordt gedaan met de missie om mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Op verschillende manieren worden mensen via de GZB uitgezonden om anderen God te laten zien: door te getuigen, te onderwijzen of te dienen.

De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente in onze wijk is georiënteerd op het werk van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) in de Hervormde Kerk. Tegen het einde van het jaar wordt actief gewerkt aan de verkoop van het dagboekje “Een handvol koren”.

Contactpersoon:
Marieke Kant
☏ 0184 – 68 55 61
[email protected]

Vanaf 2021 wordt (gecoördineerd vanuit de zendingscommissie) praktische hulp gegeven aan de stichting CRR. Zo wordt er in overleg op dinsdagavond en zaterdagmorgen kleding en hygiëneartikelen gesorteerd in het logistiek centrum van de CRR aan de Veenweideweg 19C