Zending

De zendingscommissie wil graag bijdragen aan een zendingsbewuste gemeente, die meer en meer gehoor geeft aan de door Jezus gegeven zendingsopdracht, namelijk: getuigen van Hem. Getuigen van Jezus Christus en dienen in navolging van Jezus. Want geloven kan niet zonder naar de ander om te zien (dienen) en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde (getuigen).

Binnen onze gemeente is de zendingscommissie actief onder verantwoordelijkheid van de diaconie.
Zij is georiënteerd op het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
De zendingscommissie geeft vorm aan bovengenoemde visie door:

  • Het ondersteunen van zendingswerkers in het buitenland. Zo zijn we als gemeente deelgenoot van de uitzending van Fam. Wesselink die wonen en werken in Egypte. Voor extra informatie verwijzen we u graag door naar hun website: https://robensijda.com
  • Het stimuleren van het zendingsbewustzijn en zendingsbetrokkenheid van de gemeente

Contactpersoon:
Jobke Koesveld
☏ 06 – 18 32 87 89
[email protected]

Interesse in zendingswerk?

Heb je als gemeentelid interesse in zendingswerk? Dan kun je ter oriëntatie contact opnemen met de predikant of de wijkouderling voor een persoonlijk gesprek en op papier de motivatie verwoorden.
Na het contact met de predikant of de wijkouderling kan het gemeentelid contact opnemen met de zendingscommissie om te bespreken hoe de uitzending praktisch kan worden vormgegeven.
Er wordt dan aandacht gegeven aan het opzetten van een thuisfrontcommissie en het maken van een financieel plan. Als de plannen helder gemotiveerd zijn, kan het gemeentelid de kerkenraad van de plannen op de hoogte brengen.
Ook zal de ZC het gemeentelid doorverwijzen naar Harriët Ritman (werving en selectie GZB).

Uitzendende organisatie

De ZC heeft de voorkeur voor een samenwerking met de GZB. Indien een gemeentelid vanuit een andere organisatie uitgezonden wil worden, zal dit voorgelegd worden aan de kerkenraad.
De kerkenraad beslist uiteindelijk of er al dan niet een samenwerking met betreffende organisatie wordt aangegaan.

Werkvakantie?

Ga jij op werkvakantie? Of een kortdurend zendingsproject?
Er zijn regelmatig gemeenteleden die zich voor korte tijd willen inzetten voor bijvoorbeeld een werkvakantie /anderen ondersteuning te bieden in levensonderhoud en daarvoor een financiële bijdrage vragen.
Dit valt onder ontwikkelingswerk en dient vaak een diaconaal/praktisch/dienend doel. Wij vinden het belangrijk dat op deze manier de verspreiding van het Evangelie vorm krijgt door de zorg voor onze naasten.
Hoe kunnen wij als ZC daarbij helpen?

  • Vul het aanvraagformulier in
  • De ZC beoordeelt de aanvraag
  • Na toekenning van de bijdrage delen we de plannen met de gemeente. Na afloop van het project verwachten we een verslag van je ervaringen. Zo kunnen we als gemeente voorbede doen en met je meeleven.

Basisbedrag individueel project van € 500,- (korter dan 1 maand).
Bij langer dan 1 maand € 50,- per maand extra tot een max. van € 750,- per jaar.
Basisbedrag groepsproject vanuit onze gemeente: € 70,- p.p. met een maximum van € 1000,-totaal.

De financiële bijdragen worden niet rechtstreeks naar goede doelen overgemaakt.

Aanvraag financiele bijdrage