Geven

Voor de instandhouding van het pastoraat en de eredienst worden kosten gemaakt. Aan alle leden wordt gevraagd om hieraan bij te dragen. Dit betreft zowel in tijd (vrijwilligerswerk) alsook in geld. Zoals blijkt uit de verschillende mogelijkheden kan dit op veel verschillende manieren.

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.