Collecten

In vrijwel iedere eredienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkrentmeesters met als doel de instandhouding van de erediensten. Op de eerste en derde zondag van een maand is er een extra collecte voor de kerkrentmeesters.
Bijzondere diaconale collecten worden vooraf bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen voor de dienst.

In deze coronatijd wordt er geen gebruik gemaakt van de collectezakken, maar vragen wij u om uw collecten digitaal te regelen.

Collectebonnen

De bonnen zijn per aantal van 20 stuks te bestellen in de volgende samenstelling:

20 bonnen van € 0.60 (rood) € 12,-
20 bonnen van € 0.70 (blauw) € 14,-
20 bonnen van € 0.80 (groen) € 16,-
20 bonnen van € 1.00 (oranje) € 20,-
20 bonnen van € 1.25 (geel) € 25,-
20 bonnen van € 2.50 (grijs) € 50,-

De bonnen zijn te gebruiken tijdens iedere kerkdienst in zowel de Rehobothkerk als de Dorpskerk in Kinderdijk en voor de zondagsschool en catechisatie.

Collectebonnen kunt u bestellen door het bedrag van uw bestelling over te maken op bankrekening NL42 INGB 0001 6095 61 t.n.v. Collectebonnen Herv. Gemeente Kinderdijk – Middelweg te Nieuw-Lekkerland.

Als u het makkelijker vindt, mag er ook per kleur besteld worden. Uiteraard moet het aantal bestelde bonnen wel overeenkomen met het overgemaakte bedrag.

Niet vergeten om bij het betalingskenmerk/omschrijving duidelijk uw naam en adres vermelden (dit is anders niet zichtbaar op ons giroafschrift).

Na ontvangst van de overschrijving wordt uw bestelling (1x per 14 dagen en wel in de even weken) dan thuis bezorgd. Levering van bonnen vindt uitsluitend plaats nadat uw overschrijving op onze rekening bijgeschreven is.

Fam. van der Schelling
☏ 0184 – 68 25 80

Digitale collecte

Naast de Appostel app voor mobiele telefoons of tablets is er ook een website waarmee digitale collecten en andere zaken geregeld kunnen worden.
Klik hier om naar deze site te gaan, die speciaal voor de Herv. gemeente Kinderdijk-Middelweg is ingericht.