Nalaten / testament

Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dichtbij huis ligt, maar vooral dicht bij uw hart. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

Het opmaken van een testament past bovendien bij goed rentmeesterschap. Wat we bezitten hebben we van God gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig vast wat er na uw overlijden met uw aardse bezittingen moet gebeuren. Een gift in uw testament kan ook een uiting zijn van dankbaarheid aan God voor alle zegeningen die u van Hem heeft ontvangen, en aan de kerkelijke gemeenschap waarvan u deel uitmaakt.

Vrijwel alle notarissen doen aan familierecht en kunnen u helpen bij het opmaken van een testament. Wie de kerk, de diaconie of de zending bij testamentaire beschikking wil gedenken, dient in zijn of haar testament de volgende zinsnede te gebruiken: Ik legateer aan de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg een bedrag van € … ten behoeve van de kerk, diaconie of de zending.

Als u extra informatie nodig heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.