Rekeningnummers

Hieronder een overzichtelijke opsomming van de bankrekeningnummers.

IBAN Inzake
NL19 SNSB 0978 0270 51 Herv. gemeente (diaconie)
NL65 SNSB 0815 2032 84 Herv. gemeente (kerkrentmeesters)
NL82 INGB 0001 5257 12 Herv. gemeente (kerkrentmeesters)
NL51 RABO 0373 7494 49 Herv. gemeente (collectebonnen)
NL26 RABO 0373 7020 78 Activiteitenraad
NL62 RABO 0373 7017 21 Evangelisatiecommissie
NL34 RABO 0373 7019 34 Jeugdkamp
NL87 RABO 0373 7017 56 Mannenvereniging ‘Wees een man’
NL43 RABO 0373 7017 72 Vrouwenstudievereniging ‘Johanna’
NL21 RABO 0373 7017 80 Vakantiebijbelweek
NL34 RABO 0373 7018 37 Verenigingsraad
NL12 RABO 0373 7019 42 Zondagsschool Gideon
NL20 RABO 0373 7421 50 Zondagsschool Josafath