Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 1 mei 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. J. Domburg - Aalst
Thema:
Schriftlezing: 1 Korinthe 12 vers 31 - 13 vers 7, Mattheus 7 vers 18 - 23
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: CRR
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 3
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
84 vers 1 en 4
Psalm
31 vers 17
Psalm
25 vers 2 en 5
Psalm
116 vers 1, 2 en 3
Psalm
133 vers 1 en 3

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek op de Griekse eilanden lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen