Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 1 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. G.C. Visser - Kootwijkerbroek
Thema: Levensmoe of levenskracht?
Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 12-26
Tekst voor de prediking: vers 21

Collectes:

1. Diaconie: CRR
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 4
Openingstekst
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. (Romeinen 14: 8)
Psalm
63 vers 1 en 2
Psalm
21 vers 13
Psalm
16 vers 5 en 6
Psalm
73 vers 12 en 13
Psalm
68 vers 10 en 17

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek op de Griekse eilanden lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen