Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 1 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. J. van Dijk - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 28 vers 23 - 31 en Romeinen 11 vers 13 - 32
Tekst voor de prediking: Romeinen 11 vers 20b

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
39 vers 3 en 4
Psalm
147 vers 10
Weerklankpsalm
25 vers 5
Psalm
96 vers 2 en 6
Psalm
87 vers 1, 3 en 4
Psalm
98 vers 14

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de Messias belijdende Joden.

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament.

De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël.

Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Vanuit die verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij hen steunen met onze gebeden en onze gaven.