Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 1 oktober 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Een Heer
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 22 - 36, 1 Korinthe 1 vers 1 - 3 + 12 vers 3
Tekst voor de prediking: Nicea 3

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
40 vers 1 en 2
Psalm
103 vers 8 en 9
WeerklankLied
267 vers 1 - 6
Psalm
134 vers 1
Psalm
110 vers 1, 2 en 3
Psalm
105 vers 1
WeerklankLied
266 vers 2, 3 en 4

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de

Messias belijdende Joden.

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament.

De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël.

Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Vanuit die verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij hen steunen met onze gebeden en onze gaven.