Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 1 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. J. Kunz - Katwijk
Thema:
Schriftlezing: 1 Koningen 19 vers 1 - 18 en Johannes10 vers 11 - 16
Tekst voor de prediking: 1 Koningen 19 vers 13 - 14

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
40 vers 1 en 2
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
65 vers 3
Psalm
97 vers 2 en 7
WeerklankLied
437 vers 1 en 3
WeerklankPsalm
43 vers 3, 4 en 5

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de Messias belijdende Joden.

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament.

De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël.

Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Vanuit die verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij hen steunen met onze gebeden en onze gaven.