Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 januari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. B.E. Weerd - Papendrecht
Thema:
Schriftlezing: Johannes 2 vers 13-25
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 : 11
Psalm
43 : 1
Psalm
65 : 2
Psalm
69 : 4
Psalm
122 : 2
Psalm
4 : 3

Diaconie collecte voor