Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. Blom - Ridderkerk
Thema: De Hogepriesterlijke zegen
Schriftlezing: Deuteronomium 28 vers 1-19
Tekst voor de prediking: Numeri 6 vers 24-26

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 : 13
Psalm
115 : 7
Avondzang
: 4
Psalm
4 : 3
Psalm
80 : 11
Psalm
134 : 3

Diaconie collecte voor