Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 juni 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prop. M. C. van den Hoorn - Rotterdam
Thema: Wordt vervuld met de Geest
Schriftlezing: Efeze 5 vers 1-21
Tekst voor de prediking: vers 18

Collectes:

1. Diaconie: Jemima
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
106 vers 3 en 4
Psalm
103 vers 1 en 3
Psalm
103 vers 5
Psalm
66 vers 2, 4 en 8
Psalm
36 vers 2
Weerklanklied
205 vers 1, 2 en 3

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Jemima

In het christelijke Huize Jemima wonen jongvolwassenen die meervoudig beperkt zijn. Al de bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig. De christelijke stichting Jemima geeft hen een warm en veilig thuis. De verplegers, therapeuten en begeleiders geven veel om deze bewoners en willen ze nog meer kwaliteit van leven bieden dan ze nu al doen. Daarom zijn is deze stichting zo’n 4 jaar geleden begonnen met een adoptieprogramma, zie voor meer info hierover:https://www.jemima.nl/adoptieprogramma/ Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Deze Bijbeltekst motiveert hen bij deze christelijke opdracht: liefde en zorg geven aan de zwakkeren in de samenleving. Met deze christelijke barmhartigheid proberen zij elke dag weer in Jezus’ voetsporen te treden. Al de bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig.

Van harte dit werk in uw voorbede en gave aanbevolen.