Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Wonderlijk geloof
Bediening van de heilige doop
Schriftlezing: Lukas 7 vers 1 - 10
Tekst voor de prediking: Idem

Collectes:

1. Diaconie: Jemima
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
107 vers 6 en 7
Psalm
25 vers 1 en 2
Psalm
98 vers 3
Weerklanklied
309 vers 1 - 4
Psalm
134 vers 3
Weerklanklied
255 vers 1 - 6
Psalm
27 vers 7
Psalm
116 vers 5, 6, 7 en 9

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Jemima

In het christelijke Huize Jemima wonen jongvolwassenen die meervoudig beperkt zijn. Al de bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig. De christelijke stichting Jemima geeft hen een warm en veilig thuis. De verplegers, therapeuten en begeleiders geven veel om deze bewoners en willen ze nog meer kwaliteit van leven bieden dan ze nu al doen. Daarom zijn is deze stichting zo’n 4 jaar geleden begonnen met een adoptieprogramma, zie voor meer info hierover:https://www.jemima.nl/adoptieprogramma/ Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Deze Bijbeltekst motiveert hen bij deze christelijke opdracht: liefde en zorg geven aan de zwakkeren in de samenleving. Met deze christelijke barmhartigheid proberen zij elke dag weer in Jezus’ voetsporen te treden. Al de bewoners hebben een tragische achtergrond en gezondheidsproblemen. Ze hebben hun leven lang professionele zorg nodig.

Van harte dit werk in uw voorbede en gave aanbevolen.