Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. J. Verhaar - Krimpen a/d IJssel
Thema: De stem van de Heere op aarde
Schriftlezing: Psalm 29
Tekst voor de prediking: Psalm 29

Collectes:

1. Diaconie: Timon
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
13 vers 1 en 3
Psalm
89 vers 3 en 4
Psalm
89 vers 5
Psalm
29 vers 1 en 2
Psalm
29 vers 5 en 6
WeerklankLied
24 vers 2 en 4

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Timon.

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie.

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen daardoor dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

Van harte deze collecte bij en jou aanbevolen.