Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 2 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Bidden -Bidden als christen, gebedservaringen, Christus’ gebed
Schriftlezing: Psalm 116 en Romeinen 8 vers 14 - 39
Tekst voor de prediking: Zondag 46

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
80 vers 5 en 11
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
66 vers 10
Psalm
31 vers 1 en 2
Psalm
71 vers 17
Psalm
103 vers 1, 2 en 3

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de Messias belijdende Joden.

Nadat Jezus als Messias is afgewezen, huilt Hij om Jeruzalem. Intens bidt Hij. Liever wilde Hij Zijn leven wegschenken tot in de dood van het kruis.

Zelfs daar heeft Hij nog gebeden: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34)

Zou de Vader dit gebed van Zijn eigen Zoon niet hebben verhoord ? Zou Hij niet langer met het Israël dat Jezus afwees zijn opgetrokken ?

Zou Hij werkelijk Zijn verbond en beloften aan Israël hebben verbroken ? Nog steeds is Jezus Voorbidder en Pleitbezorger !

Joden die Jezus als de Messias erkennen zijn onze broeders en zusters in het geloof.

Zij getuigen aan andere Joden in woord en daad van Jezus als enige Weg tot de Vader.

In dit getuigenis hebben zij uw gebed en steun hard nodig. Van harte aanbevolen.