Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
woensdag 2 november 14:00 - 15:30

Info

Voorganger: Ds. P. C. H. Kleinbloesem uit Goudswaard.
Thema:
Dankdag voor gewas er arbeid
Schriftlezing: 1 Koningen 17 vers 1 - 6 en Romeinen 5 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Dankdag collecte

Psalmen / Liederen

Psalm
95 vers 1 en 3
Psalm
147 vers 4 en 6
Psalm
73 vers 1
Psalm
32 vers 1, 4 en 6
Psalm
119 vers 36
Psalm
68 vers 10