Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: dr. P. Veerman - Ede
Thema:
Schriftlezing: Lukas 19: 28-48
Tekst voor de prediking: Lukas 19: 46

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
81: 1 en 2
Psalm
84: 1
Psalm
139: 14
Psalm
48: 1 en 4
Psalm
69: 4 en 14
Weerklanklied
299 - Onze Vader
Zingen
na de dienst