Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Eer uw vader en uw moeder - Het hart van de gemeente
Schriftlezing: Jeremia 35 vers 1-10
Tekst voor de prediking: Zondag 39

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
32 vers 6
Psalm
78 vers 3
Psalm
112 vers 1
Psalm
34 vers 6
Psalm
115 vers 7
Psalm
102 vers 10