Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. H. H. Jongkind - Langerak
Thema: De omreis
Schriftlezing: Exodus 12 vers 37 - 42 en 13 vers 17 - 22
Tekst voor de prediking: Exodus 13 vers 17 en 18

Collectes:

1. Diaconie: Vakantie weken HVBond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
51 vers 1 en 3
Psalm
84 vers 3
Psalm
107 vers 1
Psalm
56 vers 4
Psalm
77 vers 7 en 11
Psalm
34 vers 1 en 2