Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 september 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. M. Goudriaan - Ede
Thema:
Schriftlezing: Zefanja 1 vers 7 - 18
Tekst voor de prediking: vers 12

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 15 en 16
Psalm
138 vers 2
Gebed des Heeren
vers 6
Psalm
66 vers 2 en 3
Psalm
94 vers 5 en 6
Psalm
33 vers 9

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.