Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 september 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prof. dr. G. van der Brink - Woerden
Thema:
Schriftlezing: 2 Koningen 7 vers 1 - 20
Tekst voor de prediking: vers 9

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
32 vers 4 en 6
Psalm
30 vers 1 en 2
WeerklankLied
173 vers 4
Psalm
118 vers 7 en 12
Psalm
86 vers 6
WeerklankLied
497

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.