Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 3 december 16:30 - 18:00

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Leven in vrijheid
Dankzegging Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Galaten 5 vers 1 - 12
Tekst voor de prediking: vers 1

Collectes:

1. Diaconie: De Herberg
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
56 vers 5 en 6
WeerklankLied
365 vers 2 en 3
Psalm
146 vers 4 en 5
Psalm
85 vers 1 en 3
Psalm
107 vers 1
WeerklankLied
337 vers 1 - 6

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: De Herberg

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek.

Soms is er voor broeders en zusters meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente.

De Herberg is een gastvrij huis en plek om weer op verhaal te komen.

De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.

Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op de grote Heelmeester te (her) vinden.