Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 4 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Vastheid in de hemel
Schriftlezing: Handelingen 1 vers 6 - 11 en Openbaring 5 vers 6 - 14
Tekst voor de prediking: Nicea 8

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
76 vers 1 en 2
Psalm
52 vers 1, 4 en 5
Psalm
71 vers 2
Weerklanklied
185 vers 1 en 2
Psalm
61 vers 1, 2 en 3
Weerklankpsalm
102 vers 9 en 11

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.
Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.
Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.
De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.
Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.