Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 4 juni 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. T.C. de Leeuw - Nieuw Lekkerland
Thema: Groei tegen de verdrukking in
Aanvangstekst: Handelingen 2 vers 47slot
Schriftlezing: Handelingen 4 vers 1 - 22
Tekst voor de prediking: vers 4

Collectes:

1. Diaconie: Collecte Rob en Sijda Wesselink - GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
1 vers 1 en 2
WeerklankLied
89 vers 1 - 5
WeerklankLied
64 vers 1 - 3
Psalm
79 vers 6 en 7
Psalm
118 vers 11
Psalm
89 vers 7 en 8

Aankomende zondag, 4 juni, zijn Rob en Sijda Wesselink te gast in de ochtenddienst in Rehoboth Na de dienst zullen zij kort iets over hun werk in Egypte vertellen. Ook is er gelegenheid om koffie te drinken. Welkom!