Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 4 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zuchten door de kinderen van God
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-30
Tekst voor de prediking: vers 23

Collectes:

1. Diaconie: Collecte Rob en Sijda Wesselink - GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
2 vers 6 en 7
Weerklanlied
211 vers 1 - 3
Psalm
5 vers 2
Psalm
9 vers 9, 10 en 11
Psalm
71 vers 10
Weerklanlied
364 vers 1 en 2