Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 4 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. L.W. den Boer - Goedereede
Thema:
Schriftlezing: Jesaja 65 vers 17 en 2 Petrus 3
Tekst voor de prediking: 2 Petrus 3 vers 13

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
99 vers 1 en 2
Psalm
96 vers 1 en 9
Psalm
104 vers 17 en 18
WeerklankLied
vers 1 - 4
WeerklankLied
247 vers 1 en 2
Psalm
98 vers 4