Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. L. W. den Boer - Goedereede
Thema: ‘Maar Hij antwoordde hun en zei: Geeft u hun te eten’
Schriftlezing: Marcus 6 vers 30 - 44
Tekst voor de prediking: vers 37a

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
117
WeerklankPsalm
145 vers 1 en 4
Psalm
143 vers 10
Psalm
105 vers 1 en 22
Psalm
84 vers 3 en 4
WeerklankLied
272

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.