Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Uw wil geschieden
Een gebed met een diepe boden
Schriftlezing: Jeremia 14 vers 11-15, Mattheus 26 vers 36 - 46
Tekst voor de prediking: Zondag 49

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
118 vers 3 en 9
WeerklankPsalm
103 vers 8 en 9
Psalm
86 vers 6
WeerklankLied
142 vers 4 en 5
Psalm
131 vers4
Psalm
62 vers 1 en 4

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.