Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. A. van de Berg - Sint Anthoniepolder
Thema: Betaling voor verzoening
Schriftlezing: Mattheüs 17 vers 14 - 27
Tekst voor de prediking: Vers 24

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
124 vers 1 en 4
Psalm
85 vers 3
Psalm
100 vers 4
Psalm
49 vers 2 en 3
Psalm
40 vers 3
Psalm
116 vers 2 en 3