Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 juni 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Dr. C. A. van der Sluijs - Veenendaal
Thema:
1e Pinksterdag
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 13
Tekst voor de prediking: vers 4

Collectes:

1. Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Pinksterliederen
Psalm
98 vers 1 en 2
Gebed des
Heeren vers 3
Psalm
118 vers 12, 13 en 14
Psalm
108 vers 2
Avondzang
vers 7