Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Hij blijft altijd bij je
1e Pinksterdag
Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 - 29, Handelingen 2 vers 1 - 41
Tekst voor de prediking: Johannes 14 vers 16 - 18

Collectes:

1. Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
41 vers 6
Psalm
75 vers 1
Psalm
119 vers 3
Psalm
85 vers 3 en 4
Psalm
25 vers 6
Psalm
45 vers 1, 7 en 8