Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 5 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. C. Doorneweerd - Strijen
Thema: Adventsgebed: Och dat u de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen.
Schriftlezing: Jesaja 64 en Markus 1:9-13
Tekst voor de prediking: Jesaja 64:1

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
16 : 6
Psalm
123 : 1
Psalm
72 : 11
Psalm
77 : 6
Lofzang
van Zacharia : 2
Psalm
130 : 3