Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 6 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Nunspeet
Thema: Wat we leren van slangen en duiven......
Schriftlezing: Mattheüs 10 vers 11-20
Tekst voor de prediking: vers 16 - 17a

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 2
Psalm
2 vers 6
Psalm
2 vers 7
Psalm
22 vers 11
Psalm
119 vers 17
Psalm
146 vers 3

Thema Wat we leren van slangen en duiven….

  1. Gezonden door Jezus
  2. Gewaarschuwd door Jezus
  3. Bemoedigd door Jezus