Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 6 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Naam van de Heere
Schriftlezing: Exodus 3 vers 1-15 en 33 vers 18 -34 vers 8
Tekst voor de prediking: Zondag 36/37

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 6
Psalm
34 vers 2
Psalm
9 vers 10
Psalm
103 vers 11
Psalm
86 vers 6
Psalm
72 vers 11