Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 6 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van de Stoep - Wapenveld
Thema: Petrus’ val als waarschuwing en bemoediging
Schriftlezing: Markus 14 vers 27 - 31
Tekst voor de prediking: Markus 14 vers 66 - 72

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor de bevolking van Oekraïne.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
29 vers 1
Psalm
88 vers 1 en 11
Psalm
51 vers 1 en 9
Gebed des
Heeren vers 6, 7 en 8
Psalm
34 vers 9 en 11
Psalm
116 vers 1 en 5

Deze zondag houden we een noodhulpcollecte via het Christelijk Noodhulpcluster voor de bevolking van Oekraïne.

In Oekraïne woedt op dit moment een verschrikkelijke oorlog.

Ruim honderdduizend Oekraïners zoeken een veilig heenkomen in eigen land en buurlanden.

Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze hebben bijna niets meer.

Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften

De diaconie vraagt daarom uw gebed en bijdrage voor de nood in dit getroffen land.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Oekraïne.