Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 6 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het vieren van de sabbat - Schepping en verlossing
Schriftlezing: Genesis 1 vers 26 - 2 vers 3, Openbaring 22 vers 1 - 5
Tekst voor de prediking: Zondag 38

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor de bevolking van Oekraïne.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
29 vers 5
Psalm
27 vers 3
Psalm
65 vers 1
Psalm
63 vers 1
Psalm
84 vers 2
Psalm
26 vers 8

Deze zondag houden we een noodhulpcollecte via het Christelijk Noodhulpcluster voor de bevolking van Oekraïne.

In Oekraïne woedt op dit moment een verschrikkelijke oorlog.

Ruim honderdduizend Oekraïners zoeken een veilig heenkomen in eigen land en buurlanden.

Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze hebben bijna niets meer.

Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften

De diaconie vraagt daarom uw gebed en bijdrage voor de nood in dit getroffen land.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Oekraïne.