Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 6 augustus 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. G. T. van Lingen - Nieuw Lekkerland
Thema: Slapen in de storm
Schriftlezing: Mattheüs8 vers 18-27
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: St. Chris en Voorkom.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
24 vers 2 en 3
Psalm
56 vers 4 en 5
WeerklankLied
501 vers 1, 4 en 5
Psalm
29 vers 1, 2 en 5
Lofzang van
Maria vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
456 vers 1, 2 en 3

Zondag 6 augustus

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de St. Chris en Voorkom.

Chris en Voorkom inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

Het doel van deze stichting is het bijdragen aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied

d.m.v. het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.

In het christelijk geloof vind deze stichting de wortels voor het werk dat ze mogen doen.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.