Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 januari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. vander Stoep - Wapenveld
Thema: Danken voor Gods gemeente
Schriftlezing: 1 Korinthe 1 vers 1-17
Tekst voor de prediking: vers 4

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
69 vers 13 en 14
Psalm
84 vers 1 en 2
Psalm
100 vers 1 en 2
Weerklanklied
230 vers 1 en 2
Psalm
138 vers 4
Weerklanklied
237 vers 1, 2 en 3

Over ons

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.

Op deze site vindt u informatie over uitgevoerde projecten en toekomstige plannen. Wanneer er een bouwgroep in Nicaragua is kunt die volgen via een blog. Kijk hiervoor bij blogs.