Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Christus is opgestaan
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: Nicea 7

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
70 vers 1 en 3
Weerklanklied
226 vers 1 en 2
Psalm
9 vers 1 en 2
Psalm
118 vers 10 en 12
Psalm
116 vers 6
Weerklanklied
184 vers 1 - 3

Over ons

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.

Op deze site vindt u informatie over uitgevoerde projecten en toekomstige plannen. Wanneer er een bouwgroep in Nicaragua is kunt die volgen via een blog. Kijk hiervoor bij blogs.