Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. J.C. de Groot - Dordrecht
Thema:
Schriftlezing: Lukas 24 vers 36 - 49
Tekst voor de prediking: vers 44 t/m 47

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Vrienden van Aix.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
93 vers 2 en 4
Psalm
89 vers 15 en 16
Psalm
119 vers 65
Psalm
21 vers 2, 3 en 4
Psalm
32 vers 1
Psalm
67 vers 1 en 2

 

De diaconiecollecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Vrienden van Aix.

Deze stichting steunt de Gereformeerde Theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence.

De Facultẻ Jean Calvin is financieel geheel afhankelijk van giften.

Met weinig protestanten in eigen land zijn onze bijdragen uit Nederland zeer welkom.

De protestantse kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestantse kerk in Frankrijk.

Vanuit de belijdenis ‘ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te ondersteunen.

Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen in de kerk en maatschappij van Frankrijk en de wereldwijde Franstalige gebieden.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.