Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. C. Klein - Bleskensgraaf
Thema:
Schriftlezing: Johannes 12 vers 9 - 19 en Zacharias 9 vers 1 - 12
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Voor elkaar weken
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
121 vers 1 en 2
Psalm
33 vers 7
Psalm
24 vers 5
Psalm
68 vers 13 en 16
Psalm
48 vers 1 en 4
Psalm
48 vers 5 en 6

Zondag 7 juli

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor VOOR ELKAAR vakantieweken.

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken.

Ook mensen met een lichamelijke beperking hebben dan een fantastische week met elkaar.

Deze weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd.

Vrijwel zonder uitzondering hebben de gasten het geweldig naar hun zin.

Dat komt niet het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Daarom dit mooie werk van harte bij u en jou aanbevolen.