Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 augustus 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. A. N. Kleijn -Nw.Lekkerland
Thema:
Schriftlezing: 1 Korinthe 1 vers 1 - 31
Tekst voor de prediking: vers 23-24

Collectes:

1. Diaconie: Chris en Voorkom
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
66 vers 1 en 10
Psalm
84 vers 3 en 4
Psalm
77 vers 8
Psalm
2 vers 1, 3 en 7
Psalm
89 vers 7 en 8
Psalm
118 vers 11 en 14

Diaconie collecte deze zondag voor